DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMİ

Davlumbaz yangın söndürme sistemleri; genellikle mutfak alanlarında  ortaya çıkan yangınların söndürülmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle davlumbazın en çok tercih edildiği alan olan mutfaklarda; bu tip yangınlara sıklıkla rastlanılmaktadır.

Ortamdaki havayı temizleme özelliği bulunan davlumbaz söndürme sistemleri, içerideki havayı temizlemeye ve yangın riskini azaltmaya yardımcı olur. Bu yüzden özellikle yağ gibi yanıcı maddeleri bünyelerinde biriktirirler.

Davlumbaz Söndürme Sistemi Eğer düzenli olarak temizlenmezlerse; yangın tehlikesi bulunduran bazı maddeler birikir. Bu neden ile yangın çıkması da muhtemeldir. Bu yüzden düzenli olarak davlumbazların temizlenmesi ve içerisinde biriken atıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Aksi halde biriken yanıcı maddeler ve artıklar büyük bir yangına yol açabilir.

Menü